W dniu 20.06 odbyła się obrona inżynierska na Instytucie Systemów Łączności Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studia zostały zakończone na specjalizacji Systemy Teleinformatyczne. Były to studia wznowione i wcześniejszy tok został zaliczony do 5 semestru był na specjalności Systemy Telekomunikacyjne.

Patrząc w przyszłościowo planuję studia zaoczne magisterskie na WAT. Temat obronionej pracy brzmiał następująco: „Metodyka projektowania systemów inteligentnego domu z zastosowaniem systemu operacyjnego Home Assistant”.